Початкове технічне моделювання з розвитком математичних здібностей

1 група

  • курс для дітей від 1 до 3 класу
  • заняття 2 рази на тиждень по 1 години 30 хв
  • 10-12 чоловік в групі

94


занять

11


місяців

Початкове технічне моделювання – перша сходинка в заняттях дітей технічною творчістю. Будучи найбільш доступним для дітей молодшого шкільного віку, початкове технічне моделювання володіє необхідною емоційністю, привабливістю.

ПТМ з математичним ухилом – такі ж творчі заняття з папером і картоном, плюс розвиток математичних навичок за допомогою логічних завдань, вивчення геометричних понять, рішення головоломок, ребусів, тощо.

Актуальність гуртка в тому, що він допомагає розширити і закріпити на практиці знання основ наук, одержувані в загальноосвітній школі.


Освітній процес вибудовується відповідно до вікових і психологічних можливостей і особливостями дітей, що передбачає можливу корекцію часу та режиму занять при необхідності.

Програма дозволяє:

  • розвинути індивідуальні творчі здібності;
  • накопичити досвід в процесі виготовлення моделей різної складності;
  • розвинути отримані знання та набуті трудові навички;
  • крім того, вихованці отримують додаткову інформацію з досліджуваних в школі предметів (технології, історії, навколишнього світу).

Викладач

Тупахіна Олена Євгеніївна