м. Одеса, вул. Паустовського 17/1

+38 (094) 954-02-75

sigmasut16@gmail.com

Гурток «Основи креслення та технічного дизайну»

Гурток технiчного дизайну побудован на викладанні основ креслення, що дозволить сформувати та розвинути графiчну культуру дiтей, ïх мислення та творчi якостi особистостi через рiшення графiчних завдань. Робота над графічними завданнями спрямована на формування логiчного, абстрактного та образно-просторового мислення.

Робота учнiв буде доповнена творчими проектами на основi компьютерних мультимедiйних технологiй.

Вивчення цього курсу дає можливiсть дiтям використовувати своï новi знання у таких предметах: геометрiя, iнформатика, образотворче мистецтво та компьютерна графiка.